تاريخ : ۱۳٩۳/۸/٢٦ | ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : ح.فیروزنیا

بسم الله الرحمن الرحیم

جهنّم یا بهشت را خود انسان می سازد، شیء خارجی نیستند بلکه به تناسب اعمال خوب یا بد انسان آنها خلق می شوند. چون حجابهایی مثل تن مانع آنند که انسان خود را در هر عملش، بهشتی ببیند یا جهنّمی.

در میان آیات و روایات معیارهای ثابتی از توحید، شرک و بت پرستی و اسباب ورود به بهشت و یا جهنّم برشمرده شده است. در این جا ما به ذکر فقط یک روایت که برخی دلایل جهنّمی شدن را از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم بسنده می کنیم امید است همه ما بهشتی باشیم و از جهنّم و عذاب الیم آن در امان باشیم. اینک این روایت:

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: خداى عز و جل بهشت را از دو نوع خشت آفرید؛ یک خشت طلا و یک خشت نقره، دیوارهایش را یاقوت و طاقش را از زبرجد و سنگریزه‌‏اش را لؤلؤ و خاکش را زعفران و مشک خوشبو قرار داد، سپس به آن فرمود سخن بگوى، عرض کرد خدایى نیست به جز تو؛ خداى زنده و پایدار؛ سعادتمند آن‌کسی است که در من جاى دارد. پس خداى عزّ و جلّ فرمود: به عزت، بزرگى، شکوه و بلندى مقامم سوگند که به بهشت داخل نمی‌شود دائم الخمر، خود فروش، سخن چین، بى‌‏غیرت در باره همسر، کسى که پیوند خویشاوندى را بریده باشد و... .

 «خصال، ج ‏2، ص 436»

 با توجه به روایت مذکور یازده نفر(یا گروهی) که به بهشت نمی روند،عبارتند از:

 


 اول: کسانی هستندکه درحالی از قبر بلند میشوند که فاقد دست و پا هستند این افراد کسانی هستند که همسایگان خود را اذیت می کنند.

دوم: کسانی هستندکه درنماز غفلت و سستی می کردند و درحالی از قبر خارج می شوند که صورتی همانند خوک دارند.

 سوم: کسانی که زکات اموال خویش را نمی پردازند در حالی از قبر خارج می شوند که شکم آنها مانند کوهان شتر و پر از مار و کژدم می باشد.

 چهارم: کسانی هستند که مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیح دادند درحالی از قبر خارج می شوند که ازدهانشان خون جاری است.

پنجم: کسانی هستند که درخفا و پنهانی گناه میکردند و از خداوند که در هرحال ناظرِ بینا و شنوااست نمی ترسیدند و در حالی از قبر خارج میشوند که جسم و تن آنها باد کرده و پوسیده است.

ششم: کسانی هستند که شهادت دروغ می دادند در حالی از قبر خارج خواهند شد که گردنشان قطع شده است.

هفتم: کسانی هستندکه کتمان شهادت میکنند و عمدا" گواهی نمی دهند در حالی از قبر خارج می شوند که از دهانشان خون و چرک جاری است.

هشتم: گروه زناکارانی هستند که بدون توبه وفات کردند درحالی از قبرخارج خواهند شد که کورهستند.

نهم: کسانی هستند که مال یتیمان رابه ناحق خورده اند در حالی از قبر خارج می شوندکه چهره هایشان سیاه و چشمها و شکمشان پراز آتش است.

دهم: .کسانی هستند که نافرمانی پدر و مادر را می کنند درحالی از قبر خارج خواهند شد که جسمشان گرفتار بیمارى برص و جذام شده است.

 یازدهم: کسانی هستندکه شراب می نوشند درحالی از قبر خارج می شوند که نابینا هستند و دندانهای آنها مثل شاخ فیل و لبهای آنها بر سینه هایشان آویزان و زبان آنها برقسمت رانها آویزان است و از شکم آنها کثافت بیرون می آید.

اما گروه دوازدهم که اصحاب بهشتند:

دوازدهم: حضرت رسول اکرم می فرماید:گروه دوازدهم هم درحالی خارج میشوند که چهره آنها مانند شب چهارده نورانی و از پل صراط مانند برق میگذرند اینها همان گروهی هستند که به نماز اهتمام میورزیدند و عمل نیک انجام می دادند.

گروه دوازهم بیانگر این است که چقدر بهشتیان کمند و جهنّمیان بسیار!پناه می بریم به خدا از عذاب دوزخ.  • پوسته های وطن
  • آریس موب
  • کارت شارژ همراه اول