تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۳ | ۸:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : ح.فیروزنیا
منم قرآن
منم قرآن منم قرآن منم بیغام جاویدان
منم سر چشمه ایمان منم برنامه انسان
سرود عشق و امیدم فروغ باک توحیدم
زدودم تیرگیها را به هر عقلی که تابیدم
منم نورافکن رحمت زسوی آفریننده
منم روشنگر بگذشته واکنون وآینده
به ظالم آتش خشمم به عادل بارش جودم
به کام مومنان نوشم به چشم کافران دودم......
چو رود از آبشارعرش رحمان تا شدم نازل
بشستم تیرگی از جان ببردم گرد غم ازدل
بیایک دم تماشا کن گلستان محمدرا
نگر در ایه های من جمال آل احمد را....
بود هرآیه ام رمزی زلطف و رحمت داور
به ایمان و عمل باشد مسلمان از همه برتر
منم قران کتاب عشق و عقل ودانش و تقوی
به حکم آیت عدلم ستمگر را کنم رسوا....
من ان رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی
من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی
ره اورد شب قدرم چرا قدرم نمی دانی
بیام رحمت آوردم چرا آخر نمی خوانی

شعر از حبیب چایچیان


  • پوسته های وطن
  • آریس موب
  • کارت شارژ همراه اول