یک بیت شعر تقدیم شما

بسم الله الرحمن الرحیم

بیت زیر را برخی بزرگان بارها در کلامشان و آثار قلمی خود به کار برده و می برند؛ این رباعی منسوب به شعرایی چون خاقانی و عارفانی مثل بابا افضل کاشانی و ... می باشد. اختلافات جزئی و بین اوصاف به کار رفته بیت دوم در هنگام بیان ایجاد می شود؛ مهم پیام و حاصل آن است. امید است با گوش و چشم دل شنیده و ببینیم:

خواهی که شود دل تو چون آیینه       

                         ده چیز برون کن از درون سینه

حرص و طمع و کذب و نفاق وغیبت     

                        بخل و حسد و کبر و ریا و کینه

 بابا افضل کاشانی:

خواهی که شود دل تو چون آینه             ده چیز برون کن ز درون سینه

      کبر و حسد و ظلم و حرام و غیبت                بخل و طمع و حرص و ریا و کینه

 

 

 خاقانی این رباعی را عیناً می نویسد:

   

خواهی که شود دل تو چون آینه                ده چیز برون کن ز درون سینه

       کبر و حسد و ظلم و حرام و غیبت              بخل و طمع و حرص و ریا و کینه(1)

 

1.رباعیات خاقانی شماره299

/ 1 نظر / 49 بازدید
خ اقایی

سلام . جناب فروز نیا . ممنون از امر به معروفی که کرده اید . اما ای کاش یاد می گرفتیم که واجباتمان و حرمت هاییمان مهمتر از مباحاتمان و مستحبات و مکروهاتمان می باشد و دین را سخت نمی گرفتیم تا اکنون جوانانی بدین سان گریزان از دین نداشته باشیم . من را نه شما می شناسید نه چیزی و آن کسی هم که مرا میشناسد چهره ام را دیده و عکسم را نیازی به دیدنش ندارد . متشکر از شما