حکایت «تکریم عالم از طرف امام صادق علیه السلام» از زبان آیت الله جوادی

برخورد امام صادق(ع) در تکریم علم و عالم  
ابان بن تغلب از شاگردان امام صادق(سلام الله علیه)است نجاشی نقل می کند وقتی ابان بن تغلب به حضور امام زمانش یعنی امام صادق(سلام الله علیه) رسید وجود مبارک امام صادق برای تکریم علم و گرامی داشت مقام عالم دستور داد فرمود آن بالش را برای آقا بیاورید«امر بوسادة فالقیت له»فرمود بالش را برای آقا بیاورید که آقا تکیه بدهد خب ابان بن تغلب هم از شاگردان امام صادق بود جزء اوحدی از شاگردان او نظیر هشام بن حکم، ابان بن تغلب در آن حدّ نبود اما وجود مبارک امام صادق برای گرامی داشت مقام علم و ارج نهادن به کوشش صادقانه یک معلم و مبلغ دینی دستور می دهد که بالش را برای ابان بیاورید تا ایشان تکیه بدهد و وجود مبارک امام زمان(ارواحنا فداه)هم همان کار را می کند اگر امام آن زمان این کار را کرد امام این زمان هم همین کار را می کند این طور نیست که وجود مبارک امام صادق برای ترویج علم آن دستور را بدهد و وجود مبارک امام زمان(ارواحنا فداه)چنین کاری نکند بنابراین همه ما باید قدر [عالمان دین که در نشر معارف الهی می کوشند] را بدانیم. 

                                                                     برگرفته شده از: سایت اسراء

/ 1 نظر / 7 بازدید
س

یب