در محضر درس آیت الله جوادی آملی(حفظه الله تعالی)

حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین یاد مرگ و فایده آن و باور غلط و عوامانه در باره آن می فرماید: 

"برخی می پندارند یاد مرگ عامل رکود است؛ در حالی که یاد مرگ عامل حرکت است و آن کس که به یاد مرگ است، تلاش و کوشش دارد؛ چون کار نافع برای جامعه انسانی،عبادت است. در بعضی از نصوص آمده که ساعت بیکاری انسان از حالاتی است که مورد عنایت فرشته ها نیست." 

مراحل اخلاق در قرآن ص130

/ 0 نظر / 10 بازدید