فلسفه حجاب(پای درس استاد آیت الله جوادی آملی3)

3- فلسفه حجاب در قرآن چیست؟‏

جواب:

در هر بخشى و هر بعدى از ابعاد براى سیر به مدارج کمال بین زن و مرد تفاوتى نیست منتها باید ‏اندیشه‏ها قرآن‏گونه باشد، یعنى همان گونه که قرآن بین کمال و حجاب و اندیشه و عفاف جمع نمود، ما نیز ‏در نظام اسلامى بین کتاب و حجاب جمع کنیم. یعنى عظمت زن در این است که:‏ ‎ »‎أن لا یرین الرّجال ولا یراهنَّ الرّجال»(1).‏ ‎ ‎نبینند مردان نامحرم را و مردان نیز آنان را نبینند‎.‎ ‎ ‎قرآن کریم وقتى درباره حجاب سخن مى‏گوید مى‏فرماید: حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت ‏قائل شدن براى زن که نامحرمان او را از دید حیوانى ننگرند لذا، نظر کردن به زنان غیر مسلمان را، بدون قصد ‏تباهى جایز مى‏داند و علت آن این است که زنان غیر مسلمان از این حرمت بى‏بهره‏اند.‏ ‎ ‎حال اگر کسى از تشخیص اصول ارزشى عاجز باشد، ممکن است - معاذاللَّه - حجاب را یک بند بداند، و ‏حال این که قرآن کریم وقتى مسأله لزوم حجاب را بازگو مى‏کند، علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنین بیان ‏مى‏فرماید‎ » :‎ذلک أدنى أن یعرفن فلا یؤذین»(2).‏ ‎ ‎یعنى براى این که شناخته نشوند(به پاکی و عفت شناخته شوند) و مورد اذیت واقع نگردند. چراکه آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه ‏هستند و حرمت دارند‎.‎ ‏

(زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 438 ـ 439)‏

 ‏(1) بحارالانوار، ج103، ص238.‏ ‏(2) سوره احزاب، آیه 59.

تهیه شده از سایت إسرا و با اندک تصرف در ترجمه آیه

/ 0 نظر / 8 بازدید