پای درس حضرت امام صادق علیه السلام(1)

امام صادق علیه السلام درباره علامات پذیرش دعا فرمودند:

سه چیز نشانه پذیرش دعاست:

«زمانی که بدنت لرزید، اشکت روان شد و دلت ترسید، به رحمت حق امیدوار باش

که تیرت به هدف رسیده است.»(یعنی دعایت اجابت شده است)

/ 0 نظر / 6 بازدید