امام حسن عسکری علیه السلام - (پای درس آیت الله جوادی آملی)

انسان فطرت‌شناسْ لذتهای صادق و کاذب را تمییز می دهد  


«وجود مبارک امام عسکری(سلام الله علیه) در یک بیان نورانی فرمود: «ما اقبح بالمؤمن أن تکون له رغبةٌ تُذِلّه» چقدر ناشایست است انسان به چیزی علاقه داشته باشد که باعث ذلّت اوست. ما گرایش هایی داریم،علاقه‌هایی داریم، یک اشتها و میلی هم داریم این میلهای ما گاهی صادق است گاهی کاذب. همان‌طوری که عطش گاهی صادق است گاهی کاذب و تشخیص عطش صادق و کاذب به عهدهٴ پزشک معالج است،تشخیص صبح صادق و کاذب هم به عهدهٴ منجّم اخترشناس است. رغبت و مِیل هم گاهی صادق است وگاهی کاذب که تشخیصش به عهدهٴ انسان‌شناس واقعی است . انسان‌شناس واقعی همان انسان‌آفرین واقعی است که خدای سبحان باشد و انبیا و معصومین(علیهم الصلاة و علیهم السلام) سخنان همان انسان‌آفرین را می‌گویند .ما گاهی به غذایی اشتهایی داریم و ذائقه ما لذّت می‌برد لکن این لذّت، لذّت کاذب است چرا؟برای اینکه این غذایی که مصرف کردیم و به دستگاه گوارش دادیم می‌بینیم آسیب می‌بینیم درد شروع می‌شود معلوم می‌شود این لذّت،لذّت کاذب است. ما به بعضی از امور رغبت داریم، مِیل داریم نمی‌دانیم این میل، میل صادق است یا کاذب این را طبیب ظاهری متوجّه نمی‌شود این را فطرت‌شناس می‌داند نه معده‌شناس و روده‌شناس و طبیعت‌‌شناس فطرت‌شناسْ هم انسانِ کامل است.»

استاد درباره این فرمایش امام حسن عسکری هم چنین فرمودند:«برخی می‌بینید برای رسیدن به یک مقام و پُست و جاه تلاش و کوشش می‌کنند در حالی که توان آن را ندارند یا برای آنها مصلحت نیست همین که رسیدند به آنجا ذلّت اینها ظاهر می‌شود. فرمود مبادا شما به چیزی رغبت داشته باشید که این با عزّت شما سازگار نیست این تفسیر انسان به انسان است. گاهی طبیب ذائقه را با دستگاه گوارش تفسیر می‌کند نه با بیرون بدن؛ یک وقت است می‌گویند اگر شما سیر خوردید دهن بو می‌کند مردم متأثّر می‌شوند این تفسیر ذائقه است به بیرون، یک وقت می‌گویند اگر این غذای مسموم را خوردی این با دستگاه گوارش ناسازگار است این تفسیر به درون است.لذا وجود مبارک امام عسکری می فرمایند: آن رغبتی که باعث ذلّت انسان است به دنبال آن رغبت نروید مؤمن به سراغ آن گرایش و میل و آن خواستنی که ذلّت او را به همراه دارد نمی‌رود.»

سخنرای استاد جوادی آملی- برگرفته از سایت اسراء

 

/ 0 نظر / 4 بازدید