بررسی درس دین و زندگی در کنکور 91 ریاضی و منابع آن

نام کتاب

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 89

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 90

تعداد سؤال در سراسری ریاضی 91

دین و زندگی 2

9

9

8

دین و زندگی 3

9

9

9

دین و زندگی پیش دانشگاهی

7

7

7

ترکیبی

-

-

1

همانطور که مشخص است رویکرد کنکور در این زمینه در سال 91 نسبت به سال های 89 و 90 تغییر چندانی نکرده است و به همان منوال سابق از کتاب سال سوم 9 سؤال آمده است. تفاوت در آن است که یکی از سؤالات سال دوم با مباحثی در کتاب پیش دانشگاهی تلفیق شده است و در نتیجه پاسخگویی به آن نیازمند آگاهی یافتن بر آن مطالب است.منابع دینی کنکور 92

منابع دینی کنکور 92( کتاب های دینی ای که در کنکور 92 منبع طرح سوال است)

1- دین و زندگی سال دوم چاپ 89

2- دین و زندگی سال سوم چاپ 90

3- دین و زندگی پیش دانشگاهی چاپ 91

 

/ 0 نظر / 13 بازدید