سر تفاوت زن و مرد از دیدگاه قرآن چیست؟(پای درس استاد جوادی آملی2)

2- سرّ تفاوت بین زن و مرد چیست؟‏

جواب:

آنچه که در قرآن کریم راجع به تفاوت موجودات بیان شده این است که: اولاً، باید زندگى به احسن وجه اداره ‏شود و ثانیاً، تا تسخیر متقابل بین موجودات محقق نشود و هماهنگى بین آحاد و طبقات متفاوت ایجاد نگردد، ‏نظام به احسن وجه اداره نمى‏شود در سوره زخرف فرمود‎:‎ ‎ » ‎أهم یقسّمون رحمت ربّک نحن قسّمنا بینهم معیشتهم فى الحیاة الدّنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض ‏درجات لیتّخذ بعضهم بعضاً سخریّاً ورحمت ربّک خیرٌ ممّا یجمعون»(1).‏ ‎ ‎فرمود: ما مردم را با استعدادهاى مختلف و شرایط گوناگون آفریدیم و اگر همه در یک سطح از استعداد و ‏یک سطح از قدرت بودند نظام هستى متلاشى مى‏شد، چون کارها گوناگون است و کارهاى گوناگون را باید ‏استعدادهاى گوناگون به عهده بگیرد، لذا باید تفاوت باشد. اگر در این تفاوت کسى که مثلاً در درجه پنجم ‏است بیاید در درجه دهم و کسى که در درجه دهم است بیاید در درجه پنجم قرار بگیرد، باز این سؤال محفوظ ‏است که تفاوت چرا؟ قهراً نمى‏شود اصل تفاوت را انکار کرد. اگر مهره‏ها هم تبدیل شود سؤال عوض نخواهد ‏شد، چون تا زمانى که شؤون متفاوت وجود دارد قهراً استعدادهاى گوناگون لازم است که لازمه وجود افراد ‏متفاوت است.‏ ‎ ‎همانطورى که اختلاف طبقات، استعدادها، گرایش‏ها و جذب‏ها و دفع‏ها، هیچ کدام معیار فضیلت ‏نیستند، بلکه همه و همه به عنوان ابزار کار، لازم است تا تسخیر متقابل و دوجانبه محقق بشود «لیتّخذ ‏بعضهم بعضاً سُخریّاً» اختلاف زن و مرد هم این چنین است یعنى اگر کسى استعداد برترى دارد این استعداد ‏برتر، نشانه فضیلت معنوى و تقرّب الى‏اللَّه نیست. اگر بتواند از این استعداد برتر فایده بهتر ببرد و خالصانه‏تر ‏کار کند به مرتبه بالاترى از تقوا مى‏رسد، و از این جهت به کمال محض نزدیک‏تر خواهد بود ولى اگر از این ‏استعداد برتر طَرْفى نبست و به خداى سبحان تقرّب نجست چه بسا این استعدادِ زائد براى او وبال باشد. ‏پس استعدادها گرچه یک فضیلت ظاهرى است امّا نشانه تقرّب الى‏اللَّه نیست.‏ ‎ ‎بنابراین، تفاوت‏ها براى آن است که گروهى، گروه دیگر را به صورت متقابل و دوجانبه تسخیر کنند و هیچ ‏کسى حق ندارد افراد دیگرى را تحت تسخیر خود درآورد اما خودش مسخَّر نشود، کسى نمى‏تواند به دلیل ‏داشتن قدرت و امکانات استعدادى یا غیر استعدادى از دیگران، تسخیر یک جانبه طلب کند بلکه باید تسخیر ‏متقابل و خدمت متقابل باشد تا نظام به احسن وجه اداره بشود. و اگر تسخیر، متقابل نباشد همان استهزاء ‏کردن و منافع دیگرى را به سود خود رایگان بردن است که قرآن آن را نهى کرده و آن را به عنوان ستم، تحریم ‏و محکوم کرده است.‏ ‎ ‎بنابراین نظام آفرینش، استعدادهاى متقابل و متخالف مى‏طلبد و این تفاوت هم براى تسخیر دوجانبه و ‏متقابل آن تقرّب الى‏اللَّه است‎.‎ ‏(زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 389 ـ 391.)‏

 

‏(1)سوره‎ ‎زخرف، آیه 32.

/ 0 نظر / 4 بازدید