آغاز امامت مهدی موعود امام زمان علیه مبارک!

 

 

اشعار بزرگان درباره امام زمان علیه السلام:

 

امام خمینی(ره)

غم مخور، ایام هجران رو به پایان می رود

                                       این خماری از سر ما می گساران می رود

پرده را از روی ماه خویش، بالا می زند

                                       غمزه را سر می دهد، غم از دل و جان می رود

بلبل اندر شاخسار گل هویدا می شود

                                       زاغ با صد شرمساری از گلستان می رود

محفل از نور رخ او نورافشان می شود

                                       هر چه غیر از ذکر یار، از یاد رندان می رود

ابرها از نور خورشید رخش پنهان شوند

                                      پرده از رخسار آن سرو خرامان می رود

وعده دیدار نزدیک است، یاران مژده باد

                                      روز وصلش می رسد، ایام هجران می رود

-----------------------------------------------------------------------

فصیح الزمان سعدی شیرازی

سرخمّ می سلامت

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

                                    چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی؟!

به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم

                                    همه جا به هر زبانی، بود از تو گفتگویی!

غم و درد و رنج و محنت، همه مستعد قتلم

                                    تو ببر سر از تن من ببر از میانه، گویی!

به ره تو بس که نالم، زغم تو بس که مویم

                                    شده ام ز ناله، نالی؛ شده ام زمویه، مویی

همه خوشدل این که مطرب بزند به تار، چنگی

                                    من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی!

چه شود که راه یابد سوی آب، تشنه کامی؟

                                    چه شود که کام جوید زلب تو، کامجویی؟

شود این که از ترحم، دمی ای سحاب رحمت!

                                    من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی؟!

بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت!

                                   «سر خم می سلامت، شکند اگر سبویی»

نظری به سوی «رضوان» دردمند مسکین

                                   که به جز درت، امیدش نبود به هیچ سویی

/ 0 نظر / 10 بازدید