حکم بازی و تفریح با شطرنج و پاسور

 بسم الله الرحمن الرحیم

برای بسیاری از افراد جامعه دینی این سوال پیش آمده است که حکم بازی با ابزار قمارِ زمانِ گذشته چه به صورت واقعی و یا به صورت دنیای مجازی چه حکمی دارد؟ نظر فقهای دین در این موارد چیست؟ در ذیل به بررسی نظر تعدادی از مراجع معظم پرداخته و تکلیفمان را باز خوانی می نماییم. امید است با اهتمام و توجه لازم به احکام الاهی سریع تر به منزل مقصود که همان کمال و سعادت دنیا و آخرت است برسیم.

احکام بازی و تفریح با شطرنج و پاسور

سؤال: بازی با شطرنج وپاسور حکمش چیست؟(با کامپیوتر یا بدون آن)
آیت الله خامنه ای:

بازی با آلات قمار بدون برد وباخت هم حرام است وبازی با شطرنج اگر آلات قمار نباشد بدون برد وباخت اشکالی ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی:

اگر شطرنج از عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد وبه عنوان ورزش شناخته شود مانعی ندارد و بازی با پاسور بدون برد و باخت نیز اشکال دارد
آیت الله صافی:

مطلقاً (با یا بی برد و باخت) حرام است.

آیت الله فاضل لنکرانی:

بازی با آلات قمار مطلقا حرام است.
آیت الله بهجت:

بازى کردن با آلات قمار، از قبیل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعى است و بدون برد و باخت، احتیاط در ترک آن است و در شطرنج، احتیاط شدیدتر است. [1]
آیت الله تبریزی:

بازی با آلات قمار چه با برد وباخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست وپاسور از آلات قمار است و شطرنج نیز تا وقتی که محرز نشود از آلات قمار بودن خارج شده به طوری که در هیچ مجتمعی قمار با آن متعارف نباشد بازی با آن چه با برد وباخت مالی باشدیا بدون آن جایز نیست.
آیت الله سیستانی:

شطرنج مطلقا حرام است وپاسور اگر همچنان در عرف قمار باشد بازی بدون برد وباخت با آن به احتیاط واجب جایز نیست. [2]

آیت الله نوری همدانی وامام خمینی ره:

بازی با آلات قمار حرام است مگر انکه از الت قمار بودن خارج شود
در حکم بالا فرقی بین بازی با شخص دیگر ویا باکامپیوتر نیست
پی نوشت :
1. آیت الله بهجت ، استفتائات ، ج 4 ، ص 554 ، س 6443
2. سید محسن محمودی، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج1، ص189.

منبع:http://www.askdin.com

 

 

حکم پاسور و شطرنج کامپیوتری چیست؟

سۆال: الف) بازی با پاسور و شطرنج از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟

ب) حکم نگاه به جمعی که مشغول بازی با پاسور و یا شطرنج هستند چیست؟

 
آیة الله بهجت(ره):

بازی کردن با آلات قمار، از قبیل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعی است و بدون برد و باخت احتیاط در ترک آن است و در شطرنج احتیاط اشد است.
توضیح المسائل، 1384، پنجاه و سوم، ص 2، م 9 از مسائل متفرقه

ب) اگر مشوّق جمع بازی کننده نباشد، کراهت دارد.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء (قم)

آیة الله تبریزی(ره):

الف) بازی با آلات قمار چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست، چه شخص با شخص دیگر بازی کند یا با کامپیوتر آن بازی را انجام دهد.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء (قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) حکم بازی با آلات قمار را دارد به طور کلی بازی با هر چیزی که مکلف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط بندی شود، به هیچ وجه جایز نیست.
و در مورد شطرنج ایشان می فرمایند: اگر مکلف تشخیص دهد که در حال حاضر از آلات قمار محسوب نمی شود، بازی با آن بدون شرط بندی (برد و باخت) اشکال ندارد.
اجوبة الاستفتائات امیرکبیر 1384، بیست و دوم ص 246 و 247، س 1124 و با استفاده از س 1117 و 1121
ب) هرگونه بازی با پاسور و دیگر ابزار قمار حرام بوده و در صورت وجود شرائط باید نهی شود و هرگونه حضور در مجلس آن، که موجب ترتب مفسده و یا تأیید ضمنی آن باشد، جایز نیست.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) بازی شطرنج به وسیله ی دستگاه کامپیوتر در صورتی که هر دو طرف بازی، دستگاه باشند حرام می باشند و بنابر احتیاط واجب اگر یک طرف بازی شخص و طرف دیگر دستگاه کامپیوتر باشد باز چنان بازی، ترک شود.
(فقه برای غرب نشینان، 1383، دوم، ص 289 و 290، م 464)
ب) فی حدّ نفسه محرّم نیست.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) در حرمت شطرنج فرقی بین بازی با کامپیوتر و غیر آن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف) جائز نیست. والله العالم
(جامع الاحکام 1382، چهارم، ج 1، ص 303، س 1043)
ب) جائز نیست. والله العالم
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) در صورتی که با آن قمار نکنند مانعی ندارد.
ب) جایز نیست.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود مانعی ندارد؛ خواه با کامپیوتر باشد یا غیر آن.
ب) هر گاه آلات مذکور از آلت قمار خارج شده باشد و در نزد توده مردم به عنوان یک وسیله ورزشی یا تفریحی شناخته شود بازی با آن بدون برد و باخت مالی اشکال ندارد و در این صورت نگاه به بازیکنان اشکال ندارد.
(استفتائات جدید 1384، اول، ج 2، ص 238، س 734)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) بازی با آلات قمار کلاً حرام می باشد مگر از آلت قمار بودن خارج شده باشد.
(هزار و یک مسأله فقهی، 1383، دوم، ج 2، ص 167، س 559)
ب) حضور در مجلس گناه جایز نیست.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

http://www.nooreaseman.com

/ 0 نظر / 9 بازدید